Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

14.09.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:

    

 1. Alisa Marić, broj indeksa 2018/003026 – studijski program: Preduzetništvo

Prijavila je temu kod mentora dr Ivane Jošanov-Vrgović pod nazivom:

„Apsentizam fluktuacija na primeru dve kompanije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 16.09.2021. godine u12,00 časova (učionica 7)

 

 1. Tijana Krstić, broj indeksa 2018/000053 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Upotreba platnih kartica u bankarstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Jelena Obradović, član

 

 

 Zakazana odbrana završnog rada 17.09.2021. godine u 13,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Slađana Rakić, broj indeksa 2018/003027 – studijski program: Preduzetništvo

Prijavila je temu kod mentora dr Ivane Jošanov-Vrgović pod nazivom:

„Efektivno upravljanje ljudskim potencijalima na primeru kompanije „Sognare““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, mentor
 2. dr Veronika Boškov, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član

 

 

 Zakazana odbrana završnog rada 21.09.2021. godine u 14,00 časova (svečana sala)

 

 1. Daliborka Tanasić, broj indeksa 2018/001016 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru predizeća AP Vojvodine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Jelena Obradović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 22.09.2021. godine u 12,30 časova (svečana sala)

 

 1. Željka Radić, broj indeksa 2018/001007 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru kompanije Sport Vision“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 22.09.2021. godine u 13,30 časova (svečana sala)

 

 1. Anja Kajtazi, broj indeksa 2018/001027 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Značaj razvoja trgovinske marke u poslovnom svetu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 22.09.2021. godine u 14,30 časova (svečana sala)

 

 1. Ivona Arnjaš, broj indeksa 2018/000029 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza instrumenata međunarodnog platnog prometa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Slobodanka Jovin, član

 

 

 Zakazana odbrana završnog rada 24.09.2021. godine u 13,00 časova (svečana sala)