Izaberite stranicu

Odobrava se realizacija dodatnog ispitnog roka – Oktobar 2 za studente osnovnih strukovnih studija, specijalističkih kao i master studija koji će se realizovati u periodu od 29.09. do 02.10.2021. godine. Prijava ispita za ovaj rok održaće se 25. i 26.09.2021. godine.

Ispiti položeni u ispitnom roku Oktobar 2, neće se uzeti u obzir prilikom rangiranja studenata za budžetska mesta ali će se uzeti u obzir prilikom upisa u narednu godinu studija.

U ovom roku neće biti moguće polaganje popravnih kolokvijuma za decembarski ispitni rok. Uz podnošenje molbe i uplatu prema Cenovniku studenti mogu prijaviti istovremeno polaganje kolokvijuma i ispita.

Omogućena je prijava više ispita u skladu sa rasporedom ispita.