Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

20.09.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

    

 

 1. Anka Kiš, broj indeksa 2018/000030 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

            „Analiza poreskih prihoda u Republici Srbiji“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Jelena Obradović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 22.09.2021 godine u14,00 časova (učionica 7)

 

 

 1. Jovana Hinić, broj indeksa 2018/000024 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Branke Paunović pod nazivom:

            „Beogradska berza i razvoj tržišta kapitala u Republici Srbiji“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Branka Paunović, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Željko Račić, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 22.09.2021. godine u14,00 časova (učionica 8)

 

 

 1. Milica Vučković, broj indeksa 2017/001023 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

            „Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „Bambi““

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

Zakazana odbrana  završnog rada 22.09.2021. godine u11,30 časova (svečana sala)

 

 

 1. Arnela Popović, broj indeksa 2018/001054 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

      Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Proces planiranja marketing aktivnosti u savremenim uslovima poslovanja u trgovinskim preduzećima“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 22.09.2021. godine u 15,30 časova (svečana sala)

 

 

 1. Dajana Uzelac, broj indeksa 2018/000044 – studijski program: Finansije i bankarstvo

      Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Uticaj covid krize na određene ekonomske aspekte“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 23.09.2021. godine u 13,00 časova (svečana sala)