Izaberite stranicu

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 21.09.2021. godine utvrđeni su datumi odbrane radova

 

U periodu od 14.09. do 21.09.2021. godine master rad je bio izložen na uvid  javnosti.

Nije bilo primedaba na rad.

 

  1. Nikolina Tošić, broj indeksa 2019/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom: „Značaj ekološkog marketinga i društveno odgovornog poslovanja na primeru Crowne Plaza Beograd“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Branka Maksimović, predsednik Komisije
  2. dr Tatjana Bošković, član
  3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

Predložen datum odbrane 21.09.2021. godine u 15,00 časova (svečana sala)