Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

22.09.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

    

 

  1. Tamara Gmizić, broj indeksa 2017/000058 – studijski program: Finansije i bankarstvo  

Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

            „Analiza međunarodnih investicija u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Mirela Momčilović, član
  3. dr Dejan Živkov, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 23.09.2021. godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

 

  1. Aleksandra Mitrović, broj indeksa 2018/001024 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje  

Prijavila je temu kod mentora dr Dragoljuba Jovičića pod nazivom:

            „Intenzitet kanala marketinga kompanije „Sognare“ na vojvođanskom tržištu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Dragoljub Jovičić, mentor
  2. dr Branka Maksimović, član
  3. dr Biljana Stankov, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 23.09.2021. godine u 16,00 časova (svečana sala)