Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

24.09.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

    

 1. Milica Vig, broj indeksa 2018/003008 – studijski program: Preduzetništvo

Prijavila je temu kod mentora dr Draagoljuba Jovičića pod nazivom:

„Segmentacija, targetiranje i pozicioniranje“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dragoljub Jovičić, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 27.09.2021. godine u14,30 časova (svečana sala)

 

 1. Marko Teofanović, broj indeksa 2018/003016 – studijski program: Preduzetništvo

Prijavio je temu kod mentora dr Dragoljuba Jovičića pod nazivom:

„Promocija kao instrument marketing miksa na primeru kompanije „Imlek““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dragoljub Jovičić, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 27.09.2021. godine u15,30 časova (svečana sala)

 

 1. Anđela Vukašinović, broj indeksa 2018/002006 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

„Analiza praktične primene mešovitog osiguranja života na primeru Wiener Stadtische“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 28.09.2021. godine u10,30 časova (svečana sala)

 

 1. Milica Crepulja, broj indeksa 2017/001075 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Izbor marke proizvoda od strane potrošača“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 29.09.2021. godine u11,00 časova (svečana sala)

 

 1. Tamara Lukić, broj indeksa 2018/001048 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje kretanja stranih direktnih investicija u Republici Srbiji i Republici Bugarskoj u kontekstu evropskih integracija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 29.09.2021. godine u12,00 časova (svečana sala)

 

 1. Tijana Mićić, broj indeksa 2018/001018 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje atraktivnosti Republike Srbije kao investicione destinacije u kontekstu članstva u Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 29.09.2021 .godine u13,00 časova (svečana sala)

 

 1. Katarina Avramović, broj indeksa 2018/001017 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Oblici trgovine i trgovinskih preduzeća u savremenim uslovima poslovanja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 29.09.2021. godine u14,00 časova (svečana sala)

 

 1. Dejana Gajić, broj indeksa 2018/001021 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru kompanije „Dis““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Jelena Obradović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 29.09.2021 .godine u15,00 časova (svečana sala)