Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

29.09.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

    

 

 1. Diana Sič, broj indeksa 2018/002005 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

 „Manifestacioni turizam kao segment ponude turizma u Bačkoj Palanci“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Veronika Boškov, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 30.09.2021. godine u11,00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Vladimir Stojanović, broj indeksa 2017/000041 – studijski program: Finansije i računovodstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Ivane Jošanov-Vrgović pod nazivom:

            „Uticaj menadžera na motivaciju zaposlenih“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, mentor
 2. dr Veronika Boškov, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 30.09.2021. godine u12,00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Jelena Delić, broj indeksa 2017/004044 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

            „Organizovanost turizma na Zlatiboru“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 30.09.2021. godine u13,30 časova (svečana sala)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Nenad Tešević, broj indeksa 2019/002116 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

            „Olimpijada kao mega sportski događaj i njeni uticaji na turizam grada domaćina“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 30.09.2021. godine u14,15 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Željana Perković, broj indeksa 2018/001048 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Titula „Evropski grad sporta“ i njen značaj za razvoj sportskog turizma – studija slučaja grada Bijeljina“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Ana Jovičić-Vuković, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 30.09.2021. godine u15,00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Željka Cimeša, broj indeksa 2018/000026 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

            „Kovid kriza i mere za njeno prevazilaženje u Republici Srbiji“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Gordana Vuksanović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 01.10.2021. godine u14,00 časova (učionica 7)

 

 

 

 1. Danijela Purić, broj indeksa 2017/000112 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

            „Analiza poslovanja međunarodnih finansijskih institucija na primeru MMF-a“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 01.10.2021. godine u14,00 časova (svečana sala)

 

 

 

 

 

 1. Sara Dimitrijević, broj indeksa 2018/000040 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza ponude bankarskih proizvoda usluga sektora stanovništva na primeru Erste Bank  Republika Srbija“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 01.10.2021. godine u15,00 časova (svečana sala)