Izaberite stranicu

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

 

 

 1. Јелена Барашин, број индекса 2017/000013 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Финансирање сектора малих и средњих предузећа са освртом на „Raiffeisen banku““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Драгана Милић, члан 

 

 1. Катарина Лепотић, број индекса 2017/000018 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Анализа страних директних инвестиција у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Биљана Станков, члан 

 

 1. Марија Ерић, број индекса 2017/000125 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Активност инвестиционих банака на тржишту капитала: теоријски осврт“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Татјана Ђурић-Кузмановић, члан
 3. др Бранка Пауновић, члан 

 

 1. Драгана Мандић, број индекса 2019/000084 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 27.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Примена програмског буџетирања у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Славиша Ђукановић, члан
 3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан 

 

 1. Бојана Панић, број индекса 2017/001040 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Стратегија развоја трговинске марке“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан 

 

 1. Дајана Панић, број индекса 2017/001043 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Марка производа као маркетинг инструмент“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Драгољуб Јовичић, члан 

 

 1. Лина Вујовић, број индекса 2017/002033 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 27.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:

„Туризам Копаоника“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Тамара Гајић, ментор
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан 

 

 1. Марија Ајети, број индекса 2017/002015 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 27.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Спортско-рекреативни туризам као покретач развоја туризма на Фрушкој гори“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Тамара Гајић, члан 

 

 1. Тања Миљевић, број индекса 2017/001017 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 17.11.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Стране директне инвестиције у Републици Србији и Републици Хрватској – изазови чланства у Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Ђорђе Ћузовић, члан 

 

 1. Тамара Гмизић, број индекса 2017/000058 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Анализа међународних инвестиција у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Момчиловић Мирела, члан
 3. др Дејан Живков, члан

 

 

 1. Вања Зечевић, број индекса 2017/000092 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 21.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Финансирање сектора малих и средњих предузећа са освртом на „Banca Intesu““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

 

 1. Јована Ђорђевић, број индекса 2017/000029 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 16.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Финансирање сектора малих и средњих предузећа са освртом на „Procredit Bank AD Beograd““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 1. Ана Поп, број индекса 2019/002118 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:

„Туризам Сокобање“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Тамара Гајић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан

 

 1. Тамара Антонић, број индекса 2017/000053 – студијски програм: Финансије и  банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 18.12.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Теоријски аспекти инвестиционог портфолиа банке“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др  Марија Вуковић, ментор
 2. др Драгана Милић, члан
 3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

 

 1. Сара Пилиповић, број индекса 2017/002014 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 29.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:

„Ђердап као туристички потенцијал Борског округа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Тамара Гајић, ментор
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан 

 

 

 1. Николина Јовановић, број индекса 2017/001027 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Процес лансирања и промоције марке производа путем организовања догађаја“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан 

 

 1. Милица Савић, број индекса 2017/001095 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 17.12.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Брендирање и позиционирање у трговинском сектору“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан 

 

 1. Марина Малинић, број индекса 2017/002071 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 27.10.2020.)

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Процена туристичких атрактивности Трстеника као туристичке дестинације“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан 

 

 1. Игор Марић, број индекса 2017/001006 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године

           Пријавио је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

           „Настанак и развој трговинске марке“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан 

 

 1. Александра Стојшин, број индекса 2017/000060 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године (oдбранила рад 18.12.2020.)

Пријавила је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Оцена кредитног бонитета предузећа Телеком Србија“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан

 

 1. Милослав Бичиар, број индекса 2017/004013 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2022. године

   Пријавио је тему код ментора др Бранка Латиновића под називом:

  „Развој апликације „Продаја ауто делова““

  Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бранко Латиновић, ментор
 2. др Сања Лончар, члан
 3. др Предраг Ранитовић, члан 
 4. Бојана Љубоја, број индекса 2017/000001 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

   Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

   „Подршка приступу финансијама и новим тржиштима за мала и средња предузећа   

   у Републици Србији“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

        

 1. Тамара Марковић, број индекса 2017/000100 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:

  „Узроци и последице светске финансијске кризе 2008.“

  Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. др Драгана Милић, члан 

 

 1. Богдан Граовац, број индекса 2017/001030 – студијски програм: Трговина и међународно пословање- рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавио је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

   „Примењени трговински менаџмент на примеру малих и средњих предузећа на   

   територији Војводине“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Слободанка Јовин, члан 

 

 1. Милица Драгичевић, број индекса 2017/003011 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

   „Финансијски лизинг као извор финансирања опреме малих и средњих предузећа“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 1. Дејан Ивковић, број индекса 2017/001052 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавио је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

   „Европска унија и Западни Балкан: актуелна кретања и будуће тенденције“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан

 

 1. Данијела Ћевап, број индекса 2018/002088 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

   „Бач као туристичка дестинација“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан

 

 

 1. Ана Радовић, број индекса 2017/002001 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

   „Могућност за развој спортско-рекреативног туризма у општини Кула“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 

 1. Соња Ђукић, број индекса 2017/002019 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Примењени менаџмент туристичке дестинације – студија случаја Нови Сад“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан 

 

 

 1. Славица Стевић, број индекса 2017/000040 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:

„Значај страних директних инвестиција у Р. Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. дрДрагана Милић, члан 

 

 

 1. Јована Кустудић, број индекса 2017/001001 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић:

„Трговина у време дигиталне економије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан 

 

 1. Тијана Савић, број индекса 2017/001036 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић:

„Појам бренда и значај брендирања“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Бранка Максимовић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан 

 

 1. Ђурђица Дрљача, број индекса 2017/000069 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Улога „Eurobank AD Beograd“ у финансирању малих и средњих предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан 

 

 1. Милица Мићановић, број индекса 2017/000097 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Подршка „Komercijalne banke AD Beograd“ сектору малих и стредњих предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Бранка Пауновић, члан 

 

 1. Андријана Влајковић, број индекса 2018/003002 – студијски програм: Предузетнички бизнис – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Предузетништво и предузетнички процес у условима изазова савременог пословања“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан 

 

 1. Душанка Макивић, број индекса 2020/002103 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Будисава као туристички потенцијал Јужнобачког округа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 1. Анка Киш, број индекса 2018/000030 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Анализа пореских прихода у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Јелена Обрадовић, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан 

 

 1. Драгана Касаповић, број индекса 2018/001067 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Изазови развоја трговине и трговинских предузећа у савременим условима пословања“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан 

 

 1. Јована Чворић, број индекса 2020/001088 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Инвестициона дестинација Северна Македонија – истраживање атрактивности и конкурентности пословног окружења“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Милијана Рогановић, члан 

 

 1. Драгослав Цвијановић, број индекса 2018/004005 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавио је тему код ментора др Предрага Ранитовића под називом:

„Примена криптографских алата у пословним е-системима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Сања Лончар, члан
 3. др Милош Јапунџић, члан 

 

 1. Вања Пашалић, број индекса 2018/004006 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Предрага Ранитовића под називом:

„Утицај домена контроле приступа на безбедност информационих система“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Зоран Марошан, члан
 3. др Милош Јапунџић, члан 

 

 1. Анђела Вукашиновић, број индекса 2018/002006 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Наташе Папић-Благојевић под називом:

„Анализа практичне примене мешовитог осигурања живота на примеру Wiener Stadtische“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа Папић-Благојевић, ментор
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан 

 

 1. Дајана Сивчевић, број индекса 2018/000042 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Наташе Папић-Благојевић под називом:

„Теоријски и практични аспект осигурања живота на примеру DDOR осигурања“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Натапа Папић-Благојевић, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Драгана Милић, члан 

 

 1. Ивона Арњаш, број индекса 2018/000029 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа инструмената међународног платног промета“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3. др Слободанка Јовин, члан 

 

 1. Тијана Шкорић, број индекса 2018/000006 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:

„Ефекти covid кризе на економију у свету“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Наташа Папић-Благојевић, члан 

 

 1. Дајана Узелац, број индекса 2018/000044 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:

„Утицај covid кризе на одређене економске аспекте“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Дејан Ђурић, члан 

 

 

 1. Анита Николић, број индекса 2017/003023 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Отпочињање предузетничког подухвата – консалтинг у социјалном предузетништву“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Гордана Вуксановић, члан
 3. др Славиша Ђукановић, члан 

 

 1. Тамара Марковић, број индекса 2018/000002 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа сарадње Републике Србије са ММФ-ом“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Љиљана Јовић, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан 

 

 1. Тијана Крстић, број индекса 2018/00053 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Употреба платних картица у банкарству“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан 

 

 1. Јована Хинић, број индекса 2018/000024 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бранке Пауновић под називом:

„Београдска берза и развој тржишта капитала у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бранка Пауновић, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Жељко Рачић, члан 

 

 1. Снежана Шарин, број индекса 2018/002089 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Образовање кадрова у туризму и хотелијерству на примеру ланца хотела „Golden Tulip““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Вероника Бошков, члан 

 

 

 1. Душан Перић, број индекса 2018/000066 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавио је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Ризици осигурања са освртом на преваре у осигурању“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3. др Сања Влаовић-Беговић, члан 

 

 1. Ања Кајтази, број индекса 2018/001027 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Значај развоја трговинске марке у пословном свету“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Бранка Максимовић, члан 

 

 1. Весна Милошевић, број индекса 2020/000087 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Вероника Бошков, члан 

 

 

 1. Николина Николић, број индекса 2018/001047 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Анализа привредног амбијента Републике Србије у контексту приступања Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Јелена Обрадовић, члан
 3. др Саша Ралетић-Јотановић, члан 

 

 1. Невена Николић, број индекса 2018/001014 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Истраживање процеса настанка и развоја трговинске марке“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Саша Ралетић-Јотановић, члан 

 

 1. Милица Вучковић, број индекса 2017/001023 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Примењени трговински менаџмент на примеру предузећа „Бамби““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Драгољуб Јовичић, члан
 3. др Ђорђе Ћузовић, члан 

 

 1. Слађана Жарковић, број индекса 2018/000056 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Мерџери и аквизиције у банкарству“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Бранка Пауновић, члан 

 

 1. Далиборка Танасић, број индекса 2018/001016 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Примењени трговински менаџмент на примеру предузећа АП Војводине“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан 

 

 1. Арнела Поповић, број индекса 2018/001054 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Процес планирања маркетинг активности у савременим условима пословања у трговинским предузећима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Бранка Максимовић, члан 

 

 1. Виолета Стојиц, број индекса 2018/001001 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Процес настанка и развоја марке производа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Драгољуб Јовичић, члан
 3. др Саша Ралетић-Јотановић, члан 

 

 

 1. Виктор Лато, број индекса 2017/002016 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Социо-културни утицај аматерског фудбала на развој омладине у општини Нови Сад“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан 

 

 1. Анита Шаму, број индекса 2018/003043 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Гордане Вуксановић под називом:

„Задруге као облик социјалног предузетништва“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Гордана Вуксановић, ментор
 2. др Маја Вукадиновић, члан
 3. др Никола Јанчев, члан 

 

 1. Нађа Радованчев, број индекса 2018/002022 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Спортско-рекреативни туризам као покретач развоја туризма у Зрењанину“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Наташа Папић-Благојевић, члан 

 

 1. Александра Митровић, број индекса 2018/001004 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Драгољуба Јовичића под називом:

„Интензитет канала маркетинга компаније „Согнаре“ на војвођанском тржишту“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгољуб Јовичић, ментор
 2. др Бранка Максимовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан 

 

 1. Марко Теофановић, број индекса 2018/003016 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Драгољуба Јовичића под називом:

„Промоција као инструмент маркетинг микса на примеру компаније Имлек“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгољуб Јовичић, ментор
 2. др Бранка Максимовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан 

 

 

 

 1. Спасоје Малбашки, број индекса 2017/004014 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавио је тему код ментора др Предрага Ранитовића под називом:

„Значај QA инжењерства у тестирању E-commerce сајтова“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Зоран Марошан, члан
 3. др Сања Лончар, члан 

 

 

 1. Слађана Ракић, број индекса 2018/003027 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Иване Јошанов-Врговић под називом:

„Ефективно управљање људским потенцијалима на примеру компаније „Sognare““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ивана Јошанов-Врговић, ментор
 2. др Вероника Бошков, члан
 3. др Славиша Ђукановић, члан 

 

 1. Сара Тепавац, број индекса 2018/002015 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Позитивни и негативни утицаји Фрушкогорског маратона“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан 

 

 1. Жељка Радић, број индекса 2018/001007 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Примењени трговински менаџмент на примеру компаније Sport Vision“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Бранка Максимовић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан 

 

 1. Милица Виг, број индекса 2018/003008 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Драгољуба Јовичића под називом:

„Сегментација, таргетирање и позиционирање“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгољуб Јовичић, ментор
 2. др Бранка Максимовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан 

 

 

 1. Јелена Силађи, број индекса 2018/003015 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Иване Јошанов-Врговић под називом:

„Карактеристике успешних менаџера и лидера – упоредни приказ две компаније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ивана Јошанов-Врговић, ментор
 2. др Маја Вукадиновић, члан
 3. др Вероника Бошков, члан 

 

 1. Милица Црепуља, број индекса 2017/001075 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Избор марке производа од стране потрошача“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Драгољуб Јовичић, члан
 3. др Биљана Станков, члан 

 

 1. Милица Малешевић, број индекса 2017/001069 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Стварање перцепције потрошача у процесу креирања марке производа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Саша Ралетић-Јотановић, члан
 3. др Ђорђе Ћузовић, члан 

 

 1. Дејана Гајић, број индекса 2018/001021 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Примењени трговински менаџмент на примеру компаније „Dis““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Никола Јанчев, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан 

 

 1. Жељана Перковић, број индекса 2018/002044 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Титула „Европски град спорта“ и њен значај за развој спортског туризма – студија случаја града Бијељина“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан 

 

 

 

 1. Тамара Лаћарак, број индекса 2018/002083 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Истраживање активности и понуде спортско-рекреативног туризма на територији општине Обреновац“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан 

 

 1. Данијела Пурић, број индекса 2017/000112 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачићa под називом:

„Анализа пословања међународних финансијских институција на примеру ММФ-а“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Бранка Пауновић, члан 

 

 1. Ненад Тешевић, број индекса 2019/002116 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавио је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Олимпијада као мега спортски догађај и њени утицаји на туризам града домаћина“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан 

 

 1. Александра Туркић, број индекса 2017/003010 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Друштвено одговорно пословање трговинских предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Славиша Ђукановић, члан
 3. др Ђорђе Ћузовић, члан 

 

 1. Драгана Сузић, број индекса 2018/001026 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Примена еколошког маркетинга у трговинским предузећима у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Драгољуб Јовичић, члан
 3. др Славиша Ђукановић, члан 

 

 1. Валентина Кукило, број индекса 2017/000099 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живковa под називом:

„Анализа утицаја страних директних инвестиција на привредни развој Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Биљана Станков, члан 

 

 1. Јелена Делић, број индекса 2017/002044 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Организованост туризма на Златибору“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан 

 

 1. Јелена Јеринић, број индекса 2018/000008 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Наташе Папић-Благојевић под називом:

„Практичне могућности мешовитог осигурања живота кроз пример Дунав осигурањa“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа Папић-Благојевић, ментор
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан 

 

 1. Лаура Балиж, број индекса 2018/001051 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Примењени трговински менаџмент на примеру предузећа „Tehnika MB“ D.O.O.“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Саша Ралетић-Јотановић, члан
 3. др Бранка Максимовић, члан 

 

 1. Диана Сич, број индекса 2018/002005 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Манифестациони туризам као сегмент понуде туризма у Бачкој Паланци“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Вероника Бошков, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан 

 

 1. Анђела Ђорђевић, број индекса 2018/000007 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Анализа кретања буџетских прихода и расхода у условима епидемиолошке кризе: пример Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Славиша Ђукановић, члан 

 

 1. Алиса Марић, број индекса 2018/003026 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Иване Јошанов-Врговић под називом:

„Апсентизам флуктуација на примеру две компаније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ивана Јошанов-Врговић, ментор
 2. др Маја Вукадиновић, члан
 3. др Гордана Вуксановић, члан 

 

 1. Тамара Станојчев, број индекса 2018/001002 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Истраживање кретања страних директних инвестиција у Републици Србији и Републици Пољској у контексту чланства у Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Ђорђе Ћузовић, члан 

 

 1. Зорана Радовић, број индекса 2018/001059 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Истраживање страних директних инвестиција као покретачи процеса глобализације у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Ђорђе Ћузовић, члан 

 

 1. Марко Новаковић, број индекса 2019/004027 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавио је тему код ментора др Сање Лончар под називом:

„Вештачка интелигенција у видео играма“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Сања Лончар, ментор
 2. др Предраг Ранитовић, члан
 3. др Зоран Марошан, члан 

 

 1. Ведран Дракул, број индекса 2018/001057 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Планирање продаје и профита у трговинским предузећима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Саша Ралетић-Јотановић, члан 

 

 1. Андреа Козов, број индекса 2018/003022 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Славише Ђукановића под називом:

„Одрживи развој и еко-бизнис“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Славиша Ђукановић, ментор
 2. др Вероника Бошков, члан
 3. др Никола Јанчев, члан 

 

 1. Александра Миличевић, број индекса 2018/002016 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Татјане Бошковић под називом:

„Манифестациони туризам у општини Темерин“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Татјана Бошковић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан 

 

 1. Стефан Везмар, број индекса 2018/000032 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавио је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Порез на добит предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан 

 

 

 

 

 1. Милана Бодоњи, број индекса 2018/002052 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Природни ресурси као основа развоја туризма на Златибору“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан 

 

 1. Ирина Миловановић, број индекса 2018/000027 – студијски програм: Финансије и банкарство- рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:

„Електронско банкарство“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Марија Вуковић, члан 

 

 1. Маријана Перичић, број индекса 2018/001053 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Законитости брендирања“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Саша Ралетић-Јотановић, члан
 3. др Драгољуб Јовичић, члан 

 

 

 1. Лука Стрижак, број индекса 2018/002038 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавио је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Шуме као ресурс за развој туризма на Фрушкој гори“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Александра Драгин, члан 

 

 

 1. Сузана Петровић, број индекса 2018/003024 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Гордане Вуксановић под називом:

„Појава и развој социјалног предузетништва у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Гордана Вуксановић, ментор
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Никола Јанчев, члан 

 

 1. Ленка Швенда, број индекса 2018/000028 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа развоја међународног банкарства“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Дејан Живков, члан 

 

 1. Милош Мркела, број индекса 2018/000019 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавио је тему код ментора др Дејана Ђурића под називом:

„Стање, проблеми и циљеви развоја пољопривреде Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Ђурић, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Бранка Максимовић, члан 

 

 1. Жељка Цимеша, број индекса 2018/000026 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:

„Ковид криза и мере за њено превазилажење у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Гордана Вуксановић, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан 

 

 1. Сара Димитријевић, број индекса 2018/000040 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа понуде банкарских производа и услуга сектора становништва на примеру Erste Bank Република Србија“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3. др Драгана Милић, члан 

 

 1. Маја Солаковић, број индекса 2018/003028 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовић под називом:

„Пореска евазија и сива економија“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Љиљана Јовић, ментор
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Жељко Рачић, члан 

 

 

 

 

 

 

 1. Милица Дерета, број индекса 2018/001043 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

   „Настанак и развој електронске трговине“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Саша Ралетић-Јотановић, члан 

 

 1. Јована Јошић, број индекса 2018/000064 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

   „Кретање и структура кредитних пласмана банака које послују у Републици Србији“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Бранка Пауновић, члан 

 

 1. Богдан Милутиновић, број индекса 2018/003019 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

    Пријавио је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

    „Осигурање моторних возила у Републици Србији“

    Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3. др Бисерка Комненић, члан 

 

 1. Данијела Боројевић, број индекса 2018/0000041 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

   „Добровољно здравствено осигурање у Републици Србији“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан 

 

 

 1. Кристина Суботић, број индекса 2018/004022 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Предрага Ранитовића под називом:

   „Мрежне комуникационе методе и технологије“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Зоран Марошан, члан
 3. др Милош Јапунџић, члан 

 

 

 

 

 1. Синиша Миловић, број индекса 2018/000062 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

   „Кретање акциза у Републици Србији“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан 

 

 1. Наталија Гњатовић, број индекса 2018/00003 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

   „Анализа пореских прихода у Републици Србији: појам и врсте“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан 

 

 1. Емилија Граховац, број индекса 2018/001006 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Милијанe Рогановић под називом:

   „Промоција марке производа трговинских предузећа у електронској трговини“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Бранка Максимовић, члан
 3. др Саша Ралетић-Јотановић, члан 

 

 1. Маријана Остојић, број индекса 2020/002104 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

   „Излетишта на Фрушкој гори као основа развоја излетничког и спортског-          рекреативног туризма“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан 

 

 1. Александра Лазић, број индекса 2018/001022 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

 „Олимпијске игре као мега спортски догађај и њихова повезаност са туризмом – студија случаја Зимске олимпијске игре Сочи 2014“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Наташа Бикицки, члан 

 

 

 

 

 1. Бојан Савановић, број индекса 2018/001058 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавио је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

   „Примена интернета и интернет продаја у Републици Србији“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Драгољуб Јовичић, члан 

 

 

 1. Јелена Рашков, број индекса 2018/002025 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. годинe

   Пријавила је тему код ментора др Александре Драгин под називом:

   „Авантуристички туризам као специфичан начин провођења слободног времена“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Александра Драгин, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Наташа Папић-Благојевић, члан 

 

 

 1. Владимир Стојановић, број индекса 2017/000041 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавио је тему код ментора др Иване Јошанов-Врговић под називом:

„Утицај менаџера на мотивацију запослених“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ивана Јошанов-Врговић, ментор
 2. др Вероника Бошков, члан
 3. др Маја Вукадиновић, члан 

 

 

 1. Кристина Ђурић, број индекса 2017/002032 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Спортско-рекреативни туризам у општини Шабац“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан 

 

 

 1. Драгана Дуспара, број индекса 2017/002077 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Туристичко-географске основе за развој туризма у насељу Светозар Милетић“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан 

 

 

 1. Николина Јоксовић, број индекса 2017/000028 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Секјуритизација активе у банкама: докле се стигло у Републици Србији?“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан 

 

 1. Јелена Шашић, број индекса 2018/000005 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Анализа економске класификације буџета Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Јелена Обрадовић, члан
 3. др Дејан Ђурић, члан 

 

 1. Адриана Шумар, број индекса 2017/000079 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:

„Одговор Републике Србије на ковид кризу“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Љиљана Јовић, члан
 3. др Марија Вуковић, члан 

 

 1. Зорана Милићевић, број индекса 2018/003030 – студијски програм: Предузетништво

Пријавила је тему код ментора др Славише Ђукановића под називом:

„Предузетништво и предузетнички процеси у условима изазова савременог пословања на примеру фирме „Нектар“, Бачка Паланка“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Славиша Ђукановић, ментор
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Слободанка Јовин, члан 

 

 1. Јелена Поповић, број индекса 2017/000089 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Анализа кретања јавних расхода по консолидованом буџету у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Љиљана Јовић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан 

 

 1. Милица Николић, број индекса 2017/000122 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Подршка предузетничком сектору у развијеним земљама“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Вероника Бошков, члан 

 

 

 1. Тамара Лукић, број индекса 2018/001048 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станов под називом:

„Истраживање кретања страних директних инвестиција у Републици Србији и Републици Бугарској у контексту европских интеграција“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Дејан Ђурић, члан 

 

 

 1. Тијана Мићић, број индекса 2018/001018 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станов под називом:

„Истраживање атрактивности Републике Србије као инвестиционе дестинације у контексту чланства у Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Дејан Ђурић, члан 

 

 1. Катарина Аврамовић, број индекса 2018/001017 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Облици трговине и трговинских предузећа у савременим условима пословања“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Дејан Ђурић, члан 

 

 

 1. Теодора Јанковић, број индекса 2018/002023 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Татјане Бошковић под називом:

„Тренутно стање из перспективе руралног туризма у западној Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Татјана Бошковић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан 

 

 

 1. Јована Дворнић, број индекса 2018/001034 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Облици трговине и трговинских предузећа у савременим условима пословања“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Дејан Ђурић, члан 

 

 

 1. Мила Јовановић, број индекса 2017/000016 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавио је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Тржишни извори финансирања малих и средњих предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан 

 

 

 1. Александра Самочета, број индекса 2018/002012 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавио је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Спортско-рекреативни туризам на Алпима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Наташа Папић-Благојевић, члан 

 

 

 1. Маријана Марков, број индекса 2018/000001 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавио је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Интернет и мобилно банкарство“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Предраг Ранитовић, члан 

 

 

 1. Тијана Стоисављевић, број индекса 2018/002049 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавио је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Фитнес кампови као сегмент понуде спортско рекреативног туризма“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Ана Јовичић Вуковић, члан 

 

 

 

                                          Ажурирано 29.09.2021. године