Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 28.09.2021.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  28.09. DO 07.10.2021. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 28.09.2021. do 05.10.2021. godine master rad:

 

 

  1. Jovana Lugonja, br.indeksa 2018/200017 – studijski program: Međunarodno poslovanje i  finansije   

 

   Prijavila je temu kod mentora  dr Željka Račića, pod nazivom:

  „Analiza faktora profitabilnosti banaka u Republici Srbiji“

 

 Izveštaj sačinila komisija:

 

  1.   dr Željko Račić, mentor
  2.   dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
  3. dr Marija Vuković, član

 

 

  1. Miloš Lalošević, br.indeksa 2018/200001 – studijski program: Međunarodno poslovanje i  finansije   

 

   Prijavio je temu kod mentora  dr Dejana Živkova, pod nazivom:

  „Cena akcijskog kapitala: slučaj srpske prehrambene industrije“

 

 Izveštaj sačinila komisija:

 

  1. dr Dejan Živkov, mentor
  2.   dr Branka Maksimović, predsednik Komisije
  3. dr Mirela Momčilović, član