Izaberite stranicu
RASPORED NASTAVE – PRVA GODINA ŠKOLSKE 2021/22 (zimski semestar)
STUDIJSKI PROGRAMI: SVI OSIM PRIMENJENE INFORMATIKE
Dan Početak Kraj Tip nastave Predmet Nastavnik Sala
ponedeljak 08:30 10:10 vežbe Osnovi ekonomije Jelena Obradović Učionica11_KP
ponedeljak 10:20 12:00 vežbe Osnovi ekonomije Jelena Obradović Učionica11_KP
ponedeljak 14:55 16:35 vežbe Osnovi ekonomije Jelena Obradović Učionica11_KP
ponedeljak 16:45 18:25 vežbe Osnovi ekonomije Jelena Obradović Učionica11_KP
ponedeljak 12:10 14:45 predavanja Osnovi ekonomije Dejan Đurić Amfiteatar_KP
utorak 17:40 19:20 predavanja Osnovi menadžmenta Nikola Jančev Amfiteatar_KP
utorak 10:20 12:00 vežbe Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski Tamara Verežan Učionica11_KP
utorak 10:20 12:00 vežbe Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski Tamara Verežan Učionica12_KP
utorak 14:00 15:40 vežbe Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski Tamara Verežan Učionica12_KP
utorak 14:00 15:40 vežbe Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski Tamara Verežan Učionica11_KP
utorak 12:10 13:50 predavanja Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski Nataša Bikicki Amfiteatar_KP
utorak 15:50 17:30 vežbe Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački Danijela Čolić Učionica7
utorak 14:00 15:40 predavanja Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački Danijela Čolić Učionica7
sreda 08:30 10:10 vežbe Osnovi menadžmenta Marija Vranješ Učionica12
sreda 10:20 12:00 vežbe Osnovi menadžmenta Marija Vranješ Učionica13
sreda 12:10 13:50 vežbe Osnovi menadžmenta Marija Vranješ Učionica12
sreda 14:00 15:40 vežbe Osnovi menadžmenta Branka Laličić Učionica13
sreda 10:20 12:00 vežbe Poslovno pravo Isidora Milošević Učionica12
sreda 12:10 13:50 vežbe Poslovno pravo Isidora Milošević Učionica13
sreda 14:00 15:40 vežbe Poslovno pravo Isidora Milošević Učionica12
sreda 15:50 17:30 vežbe Poslovno pravo Isidora Milošević Učionica13
četvrtak 08:30 10:10 vežbe Psihologija Maja Vukadinović Amfiteatar1
četvrtak 12:10 13:50 vežbe Psihologija Maja Vukadinović Amfiteatar1
četvrtak 10:20 12:00 predavanja Psihologija Maja Vukadinović Amfiteatar1
četvrtak 08:30 10:10 vežbe Sociologija Gordana Vuksanović Amfiteatar_KP
četvrtak 12:10 13:50 vežbe Sociologija Gordana Vuksanović Amfiteatar_KP
četvrtak 10:20 12:00 predavanja Sociologija Gordana Vuksanović Amfiteatar_KP
petak 08:30 10:10 predavanja Poslovno pravo Gordana Ljubojević Amfiteatar_KP
LEGENDA:
•KP–zgrada u ulici Kralja Petra I br. 38 i
•LI–zgrada u ulici Bladimira Perića Valtera br.4 (Liman)
STUDIJSKI PROGRAM: PRIMENJENA INFORMATIKA
Dan Početak Kraj Tip nastave Predmet Nastavnik Sala
ponedeljak 10:20 12:00 vežbe Osnovi ekonomije Jelena Obradović Učionica11_KP
ponedeljak 12:10 14:45 predavanja Osnovi ekonomije Dejan Đurić Amfiteatar_KP
utorak 14:00 15:40 vežbe Prvi strani poslovni jezik I – engleski Tamara Verežan Učionica11_KP
utorak 12:10 13:50 predavanja Prvi strani poslovni jezik I – engleski Nataša Bikicki Amfiteatar_KP
utorak 15:50 17:30 vežbe Prvi strani poslovni jezik I – nemački Danijela Čolić Učionica7
utorak 14:00 15:40 predavanja Prvi strani poslovni jezik I – nemački Danijela Čolić Učionica7
sreda 11:15 13:50 vežbe Projektovanje algoritama Sanja Lončar Laboratorija 4
sreda 08:30 11:05 predavanja Projektovanje algoritama Sanja Lončar Laboratorija 4
četvrtak 08:30 10:10 vežbe Psihologija Maja Vukadinović Amfiteatar1
četvrtak 10:20 12:00 predavanja Psihologija Maja Vukadinović Amfiteatar1
četvrtak 08:30 10:10 vežbe Sociologija Gordana Vuksanović Amfiteatar_KP
četvrtak 10:20 12:00 predavanja Sociologija Gordana Vuksanović Amfiteatar_KP
petak 11:15 12:55 vežbe Matematika Vana Colić Učionica10
petak 08:30 11:05 predavanja Matematika Miloš Japundžić Učionica10
LEGENDA:
•KP–zgrada u ulici Kralja Petra I br. 38 i
•LI–zgrada u ulici Bladimira Perića Valtera br.4 (Liman)