Izaberite stranicu

Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:  

 1. Dušanka Makivić, broj indeksa 2020/002103 – studijski program: Turizam i hotelijerstvoPrijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:  „Budisava kao turistički potencijal južnobačkog okruga“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 Zakazana odbrana  završnog rada 04.10.2021.godine u12,45 časova (učionica 8.)

  

 1. Viktor Lato, broj indeksa 2017/002016 – studijski program: Turizam i hotelijerstvoPrijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Socio-kulturni uticaj amaterskog fudbala na razvoj omladine u opštini Novi Sad“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 Zakazana odbrana  završnog rada 04.10.2021.godine u13,30 časova (učionica 8.)

  

 1. Luka Strižak, broj indeksa 2018/002038 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:  „Šume kao resurs za razvoj turizma na Fruškoj gori“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Aleksandra Dragin, član

 Zakazana odbrana  završnog rada 04.12.2021.godine u14,15 časova (učionica 8.)