Izaberite stranicu

S obzirom na vanrednu situaciju izazvanu epidemijom COVID – 19, Nastavno veće Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, član 99, stav 5, dana 01.10.2021. godine donelo odluku o uvećanju broja budžetskih mesta za 20% za upis na drugu i treću godinu osnovnih strukovnih studija školske 2021/2022. godine.