Izaberite stranicu

Сви студенти који  уписују или обнављају  годину школске  2021/22. год. у обавези су да попуне електронски ШВ-20 образац  кроз свој е-студент налог, имају видљиву уплату на рачуну,  па затим предају у службу следећа документа:

 • Индекс са потписима професора за оверу семестра за шк.2020/21 годину (осим за студенте на даљину и обновце),

семестралне листове, за зимски и летњи семестар, пријавни лист за упис, статистички лист (Скриптарница Школе)

 

 • Анкете за изборне предмете и стручну праксу, уговоре за плаћање школарине за самофинансирајуће студенте (преузети у Студентској служби)

 

 • Уплате за школарину и студентски фонд искључиво преко е-студент налога

 

 • Студенти прве и треће године су у обавези да обаве систематски преглед до предаје документације за упис

 

 • Студенти прве и друге године који су у школској 2020/21. години остварили мање од 37 ЕСПБ из предмета положених у текућој школској години, закључно са испитним роком Октобар II, обнављају годину по Ценовнику Школе (1ЕСПБ=1.150,00 динара) и уплаћују 3.000,00 динара за студентски фонд и материјалне трошкове (могуће је палћање школарине у ратама)
 • Студенти који су уписали први пут трећу годину школске 2020/21. године, а не положе све испите закључно са испитним роком Октобар II, уписују поново трећу годину студија у истом статусу.

 

 • Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању

 

 • Студенти који плаћају школарину (69.000,00 динара.) могу платити у десет једнаких рата плус накнаду за осигурање, студентски фонд и материјалне  трошкове у износу од 8.000,00 динара

 

 • Студенти који уписују годину у статусу буџета уплаћују накнаду за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове у износу од 8.000,00 динара

 

 • Студенти који уписују студије на даљину уплаћују 3.000,00 дин за студентски фонд и материјалне трошкове, и прву рату школарине (у зависности на колико рата плаћају школарину, за 10 рата – 8.500,00 дин)
 • Студенти који студирају на даљину, а у школској 2020/21. години су остварили мање од 37 ЕСПБ, закључно са испитним роком Октобар II обнављају годину по Ценовнику Школе (1ЕСПБ=1.416,67 динара) и уплаћују 3.000,00 динара за студентски фонд и материјалне трошкове (могуће је палћање школарине у ратама)
 • Студенти који уписују другу годину мастер струковних студија (са остварених 37еспб) уплаћују 3.000,00 дин за студентски фонд и материјалне трошкове, и прву рату школарине (у зависности на колико рата плаћају школарину, за 10 рата – 8.000,00 дин)
 • Студенти на мастер струковним студијама, који су у школској 2020/21. години остварили мање од 37 ЕСПБ, закључно са испитним роком Октобар II обнављају годину по Ценовнику Школе (1ЕСПБ=1.333,33 динара) и уплаћују 3.000,00 динара за студентски фонд и материјалне трошкове (могуће је плаћање школарине у ратама)

 

 • Студенти када попуњавају ШВ-20, прво морају да попуне општину средње школе, када то попуне отвориће се пољe за средњу школу. Потребно је почети куцање назива средње школе, па ће систем понудити школе које одговарају томе. На дну тог падајућег менија свакако постоји опција „Укључи слободан унос“ ако се то поље изабере отвара се следеће поље за текстуални унос назива средње школе

 

 

                                                                                    Студентска служба