Izaberite stranicu

Svi studenti koji  upisuju ili obnavljaju  godinu školske  2021/22. god. u obavezi su da popune elektronski ŠV-20 obrazac  kroz svoj e-student nalog, imaju vidljivu uplatu na računu,  pa zatim predaju u službu sledeća dokumenta:

 • Indeks sa potpisima profesora za overu semestra za šk.2020/21 godinu (osim za studente na daljinu i obnovce),

semestralne listove, za zimski i letnji semestar, prijavni list za upis, statistički list (Skriptarnica Škole)

 

 • Ankete za izborne predmete i stručnu praksu, ugovore za plaćanje školarine za samofinansirajuće studente (preuzeti u Studentskoj službi)

 

 • Uplate za školarinu i studentski fond isključivo preko e-student naloga

 

 • Studenti prve i treće godine su u obavezi da obave sistematski pregled do predaje dokumentacije za upis

 

 • Studenti prve i druge godine koji su u školskoj 2020/21. godini ostvarili manje od 37 ESPB iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, obnavljaju godinu po Cenovniku Škole (1ESPB=1.150,00 dinara) i uplaćuju 3.000,00 dinara za studentski fond i materijalne troškove (moguće je palćanje školarine u ratama)
 • Studenti koji su upisali prvi put treću godinu školske 2020/21. godine, a ne polože sve ispite zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, upisuju ponovo treću godinu studija u istom statusu.

 

 • Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, ne rangiraju se sa ostalim studentima, već zadržavaju budžetski status ukoliko ostvare 36 ESPB, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju

 

 • Studenti koji plaćaju školarinu (69.000,00 dinara.) mogu platiti u deset jednakih rata plus naknadu za osiguranje, studentski fond i materijalne  troškove u iznosu od 8.000,00 dinara

 

 • Studenti koji upisuju godinu u statusu budžeta uplaćuju naknadu za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove u iznosu od 8.000,00 dinara

 

 • Studenti koji upisuju studije na daljinu uplaćuju 3.000,00 din za studentski fond i materijalne troškove, i prvu ratu školarine (u zavisnosti na koliko rata plaćaju školarinu, za 10 rata – 8.500,00 din)
 • Studenti koji studiraju na daljinu, a u školskoj 2020/21. godini su ostvarili manje od 37 ESPB, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II obnavljaju godinu po Cenovniku Škole (1ESPB=1.416,67 dinara) i uplaćuju 3.000,00 dinara za studentski fond i materijalne troškove (moguće je palćanje školarine u ratama)
 • Studenti koji upisuju drugu godinu master strukovnih studija (sa ostvarenih 37espb) uplaćuju 3.000,00 din za studentski fond i materijalne troškove, i prvu ratu školarine (u zavisnosti na koliko rata plaćaju školarinu, za 10 rata – 8.000,00 din)
 • Studenti na master strukovnim studijama, koji su u školskoj 2020/21. godini ostvarili manje od 37 ESPB, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II obnavljaju godinu po Cenovniku Škole (1ESPB=1.333,33 dinara) i uplaćuju 3.000,00 dinara za studentski fond i materijalne troškove (moguće je plaćanje školarine u ratama)

 

 • Studenti kada popunjavaju ŠV-20, prvo moraju da popune opštinu srednje škole, kada to popune otvoriće se polje za srednju školu. Potrebno je početi kucanje naziva srednje škole, pa će sistem ponuditi škole koje odgovaraju tome. Na dnu tog padajućeg menija svakako postoji opcija „Uključi slobodan unos“ ako se to polje izabere otvara se sledeće polje za tekstualni unos naziva srednje škole

 

 

                                                                                    Studentska služba