Izaberite stranicu
 1. Ksenija Stokić, broj indeksa 2018/200013 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

   Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

   „Analiza kontrole kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou u Beogradu sa osvrtom na strategiju za stalno unapređenje 

   kvaliteta zdravstvene zaštite“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
 2. dr Gordana Vuksanović, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Sanja Stanić, broj indeksa 2018/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Istraživanje i prognoziranje priliva stranih direktnih investicija u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj u kontekstu članstva u Evropskoj uniji “

       Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 1. Dragana Samardžić, broj indeksa 2018/200012 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Đurića pod nazivom:

„Strane direktne investicije kao faktor unapređenja i konkurentnosti privrede Republike Srbije“

       Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Dejan Đurić, mentor

 

 1. Sanja Miloševć, broj indeksa 2018/200007 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Uticaj osnovnih makroekonomskih pokazatelja na poslovanje banaka u Republici Srbiji“

         Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 1. Jovana Mirković, broj indeksa 2018/200009 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Uticaj veličine aktive na poslovanje banaka u Republici Srbiji“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša-Papić Blagojević, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 1. Jovana Lugonja, broj indeksa 2018/200017 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza faktora profitabilnosti banaka u Republici Srbiji“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 1. Jelena Knežević, broj indeksa 2017/200004 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Pravljenje multivarijantnog portfolija sa ciljevima minimalne varijanse optimalnog prinosa“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, predsednik Komisije
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dejan Živkov, mentor

 

 1. Branislava Papović, broj indeksa 2019/200008 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Marije Vuković pod nazivom:

 „Konceptualni i finansijsko-analitički okvir uvoza sredstava za rad u Republici Srbiji“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2. dr Dejan Đurić, član
 3.  dr Marija Vuković, mentor

 

 1. Teodora Pavićević, broj indeksa 2017/200013 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Ljiljane Jović pod nazivom:

„Oporezivanje dohotka radnika na internetu u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Ljiljana Jović, mentor

 

 1. Nikolina Tošić, broj indeksa 2019/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Značaj ekološkog marketinga i društveno odgovornog poslovanja na primeru Crown Plaza Beograd“                 

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Branka Maksimović, predsednik Komisije
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

 1. Edita Šamu, broj indeksa 2019/200020 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Istraživanje međuzavisnosti bruto društvenog proizvoda i stranih direktnih investicija u Republici Srbiji“             

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 1. Milica Šušnjić, broj indeksa 2019/200009 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Istraživanje spoljnotrgovinske razmene i prognoziranje budućih vrednosti uvoza i izvoza voća Republike Srbije“              

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 1. Milena Ćoso, broj indeksa 2019/200010 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Istraživanje uticaja sporazuma o slobodnoj trgovini na unapređenje spoljnotrgovinske pozicije Republike Srbije“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 1. Emilija Mihajlović, broj indeksa 2019/200003 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Hedžiranje srpskog berzanskog indeksa sa četiri fjučersa plemenitih metala“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3.  dr Dejan Živkov, mentor

 

 1. Krstina Isailović, broj indeksa 2019/200006 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Veronike Boškov pod nazivom:

„Pojmovno određenje konflikata i predlog rešenja konfliktnih situacija u preduzeću „Gas Installation d.o.o.““

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, predsednik Komisije
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3.  dr Veronika Boškov, mentor

 

 1. Suzana Milivojević, broj indeksa 2019/200004 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Veronike Boškov pod nazivom:

„Motivacija zaposlenih u preduzeću TEMPO 013 Šabac“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tatjana Bošković, predsednik Komisije
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3.  dr Veronika Boškov, mentor

 

 1. Vanja Bjegović, broj indeksa 2019/200027 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Veronike Boškov pod nazivom:

„Motivacija zaposlenih u uslovima covida u preduzeću „CG FOODS EUROPE““

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Maja Vukadinović, predsednik Komisije
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3.  dr Veronika Boškov, mentor

 

 1. Marija Tovitović, broj indeksa 2019/200026 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Veronike Boškov pod nazivom:

„Tim i timski rad kao faktori uspešnog poslovanja preduzeća „Majstor Iva““

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, predsednik Komisije
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3.  dr Veronika Boškov, mentor

 

 

 1. Gorana Milošević, broj indeksa 2018/200006 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza kreditnih zahteva velikih preduzeća na primeru kompanije „Galens““

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 

 1. Teodora Lazić, broj indeksa 2019/200019 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Analiza finansijskih izveštaja na primeru kompanije javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine““

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, predsednik Komisije
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

                                                  Ažurirano 06.10.2021. godine