Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 05.09.2021. године утврђени су датуми одбране радова

У периоду од 28.09. до 05.10.2021. године мастер радови су били изложени на увид јавности.
Није било примедаба на радове.

1. Јована Лугоња, број индекса 2018/200017 – студијски програм: Међународно
пословање и финансије, пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом: „Анализа фактора профитабилности банака у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Дејан Живков, председник Комисије
2. др Марија Вуковић, члан
3. др Жељко Рачић, ментор

Предложен датум одбране 08.10.2021 .године у 14,00 часова (свечана сала)

2. Милош Лалошевић, број индекса 2018/200001 – студијски програм: Међународно
пословање и финансије, пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом: „Цена акцијског капитала: случај српске прехрамбене индустрије“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Бранка Максимовић, председник Комисије
2. др Мирела Момчиловић, члан
3. др Дејан Живков, ментор

Предложен датум одбране 08.10.2021 .године у 15,00 часова (свечана сала)