Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

06.10.2021.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Утврђени су датуми одбране завршних  радова за студенте:

    

 1. Вања Пашалић, број индекса 2018/004006 – студијски програм: Примењена информатика

Пријавила је тему код ментора др Предрага Ранитовића под називом:

 „Утицај домена контроле приступа на безбедност информационих система“

 Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Зоран Марошан, члан
 3. др Милош Јапунџић, члан

 

 Заказана одбрана завршног рада 07.10.2021. године у 11,00 часова (свечана сала)

 

 

 1. Николина Јоксовић, број индекса 2017/000028 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

            „Секјуритизација активе у банкама: докле се стигло у Републици Србији“

 Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан

 

Заказана одбрана завршног рада 07.10.2021. године у 13,00 часова (свечана сала)

 

 

 1. Јелена Поповић, број индекса 2017/000089 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

            „Анализа кретања јавних расхода по консолидованом буџету у Републици Србији“

 Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Љиљана Јовић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан

 

Заказана одбрана завршног рада 07.10.2021. године у 13,30 часова (свечана сала)

 

 

 1. Наталија Гњатовић, број индекса 2018/000003 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Анализа пореских прихода у Републици Србији: појам и врсте“

 Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан

 

Заказана одбрана завршног рада 07.10.2021. године у 14,00 часова (свечана сала)

 

 

 

 1. Синиша Миловић, број индекса 2018/000062 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавио је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

            „Кретање акциза у Републици Србији“

 Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан

 

Заказана одбрана завршног рада 07.10.2021. године у 14,30 часова (свечана сала)

    

  Филип Кршић, број индекса 2018/000010 – студијски програм: Финансије и банкарство

  Пријавио је тему код ментора др Сање Влаовић Беговић под називом:

              „Материјалност и ризик у ревизији“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

   

      1. др Сања Влаовић Беговић, ментор
      2. др Стеван Томашевић, члан
      3. др Слободанка Јовин, члан

   

  Заказана одбрана завршног рада 08.10.2021. године у 12,00 часова (свечана сала)