Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

06.10.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:

    

 1. Vanja Pašalić, broj indeksa 2018/004006 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

 „Uticaj domena kontrole pristupa na bezbednost informacionih sistema“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Miloš Japundžić, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 07.10.2021. godine u11,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Nikolina Joksović, broj indeksa 2017/000028 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

            „Sekjuritizacija aktive u bankama: dokle se stiglo u Republici Srbiji“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 07.10.2021. godine u13,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Jelena Popović, broj indeksa 2017/000089 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

            „Analiza kretanja javnih rashoda po konsolidovanom budžetu u Republici Srbiji“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Jelena Obradović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 07.10.2021. godine u13,30 časova (svečana sala)

 

 

 1. Natalija Gnjatović, broj indeksa 2018/000003 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Analiza poreskih prihoda u Republici Srbiji: pojam i vrste“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Jelena Obradović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 07.10.2021. godine u14,00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Siniša Milović, broj indeksa 2018/000062 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

            „Kretanje akciza u Republici Srbiji“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Jelena Obradović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 07.10.2021. godine u14,30 časova (svečana sala)

    

  Filip Kršić, broj indeksa 2018/000010 – studijski program: Finansije i bankarstvo

  Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Vlaović Begović pod nazivom:

              „Materijalnost i rizik u reviziji“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

   

      1. dr Sanja Vlaović Begović, mentor
      2. dr Stevan Tomašević, član
      3. dr Slobodanka Jovin, član

   

  Zakazana odbrana završnog rada 08.10.2021. godine u12,00 časova (svečana sala)