Izaberite stranicu
  1. Milan Matić, broj indeksa 2017/001089 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Dejana Đurić pod nazivom:

„Stanje i perspektive stranih direktnih ulaganja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Dejan Đurić, mentor
  2. dr Biljana Stankov, član
  3. dr Jelena Obradović, član 

 

  1. Jovana Stanković, broj indeksa 2017/000011 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Preduzetništvo mladih u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Slobodanka Jovin, mentor
  2. dr Biserka Komnenić, član
  3. dr Stevan Tomašević, član 

 

 

                                                                                      Ažurirano 12.10.2021. god.