Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

18.10.2021.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Утврђен је датум одбране завршног  рада за студента:

    

  1. Маријана Остојић, број индекса 2020/002104 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

 „Излетишта на Фрушкој гори као основа развоја излетничког и спортског-рекреативног туризма“

 Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Бијана Ковачевић-Берлековић, ментор
  2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
  3. др Татјана Бошковић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 19.10.2021.године у 12,00 часова (свечана сала)