Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

25.10.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrana završnih  radova za studente:

    

  1. Zlatija Filimonović, broj indeksa 2017/002049 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Vladimira Stojanovića pod nazivom:

 „Principi održivog razvoja turizma na planini Rudnik“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Vladimir Stojanović, mentor
  2. dr Tatjana Bošković, član
  3. dr Slaviša Đukanović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 26.10.2021. godine u 09,30 časova (svečana sala)

 

 

 

    

  1. Anđela Đorđević, broj indeksa 2018/000007 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

 „Analiza kretanja budžetskih prihoda i rashoda u uslovima epidemiološke krize: primer Republike Srbije“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Marije Vuković, mentor
  2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
  3. dr Slaviša Đukanović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 28.10.2021. godine u 14,00 časova (svečana sala)