Izaberite stranicu

 Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

29.10.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:

    

  1. Dragoslav Cvijanović, broj indeksa 2018/004005 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

 „Primena kriptografskih alata u poslovnim e-sistemima“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Predrag Ranitović, mentor
  2. dr Sanja Lončar, član
  3. dr Miloš Japundžić, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 01.11.2021. godine u12,00 časova (svečana sala)

 

 

 

  1. Kristina Đurić, broj indeksa 2017/002032 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

 „Sportsko-rekreativni turizam u opštini Šabac“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
  3. dr Tatjana Bošković, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 02.11.2021. godine u12,00 časova (svečana sala)