Izaberite stranicu

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI

 

  1. Ivana Erdevički, broj indeksa 2019/200021 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

 

   Prijavila je temu kod dr Veronike Boškov pod nazivom:

   „Mobing, uzroci i posledice na primeru kompanije „P.S. FASHION““

 

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Maja Vukadinović, predsednik Komisije
  2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
  3.  dr Veronika Boškov, mentor

 

                                                  Ažurirano 02.11.2021. godine