Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

Датум: 01.11.2021. године

 

 

 

ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДОВА

 

 

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 01.11.2021. године утврђен је датум одбране рада:

 

   У периоду од 22.10. до 09.10.2021. године мастер рад je биo изложен на увид јавности. Није било примедби на рад.

 

  1. Теодора Павићевић, број индекса 2017/200013 – студијски програм: Међународно пословање и финансије,

пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом: „Опорезивање дохотка радника на интернету у Републици Србији“  

   

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
  2. др Жељко Рачић, члан
  3.  др Љиљана Јовић, ментор

 

 

Предложен датум одбране 08.11.2021. године у 14,00 часова (свечана сала)