Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

05.11.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

    

 1. Milan Matić, broj indeksa 2017/001089 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje  

Prijavio je temu kod mentora dr Dejana Đurića pod nazivom:

 „Stanje i perspektive stranih direktnih ulaganja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Đurić, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Jelena Obradović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 08.11.2021. godine u 11,30 časova (Amfiteatar KP)

 

 

 

 1. Andriana Šumar, broj indeksa 2017/000079 – studijski program: Finansije i bankarstvo  

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

 „Odgovor Republike Srbije na kovid krizu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 08.11.2021. godine u 13,00 časova (svečana sala)

 

 

 

 

 1. Dragana Duspara, broj indeksa 2017/002077 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo  

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

 „Turističko-geografske osnove za razvoj turizma u naselju Svetozar Miletić“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 09.11.2021. godine u 12,00 časova (svečana sala)