Izaberite stranicu
 1. Milan Matić, broj indeksa 2017/001089 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Dejana Đurića pod nazivom:

„Stanje i perspektive stranih direktnih ulaganja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Jelena Obradović, član

 

 1. Jovana Stanković, broj indeksa 2017/000011 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Preduzetništvo mladih u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Biserka Komnenić, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Ilija Nikolić, broj indeksa 2018/002033 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Turizam Jahorine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 1. Marina Pavlik, broj indeksa 2017/001072 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

„Procesi i analiza selekcije kadrova na primeru Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Veronika Boškov, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Dunja Šipka, broj indeksa 2018/002007 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Sportski klubovi i sportska udruženja u Novom Sadu kao osnova razvoja sportsko-rekreativnog turizma“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Stevan Tomašević, član
 4. Jana Kisin, broj indeksa 2018/000065 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Teorijska i praktična postavka godišnjeg poreza na dohodak građana“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Jelena Obradović, član

 

 1. Bojana Ilić, broj indeksa 2017/000081 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Vrste banaka i bankarskih poslova“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 1. Tijana Krasić, broj indeksa 2018/002032 – studijski program: Turizam i hotelijersvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić-Vuković pod nazivom:

„Turistički značaj Kopaonika“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić-Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

Ažurirano 08.11.2021. god.