Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

12.11.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

    

  1. Aleksandra Miličević, broj indeksa 2018/002016 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo  

Prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Bošković pod nazivom:

 „Manifestacioni turizam u opštini Temerin“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Tatjana Bošković, mentor
  2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
  3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 16.11.2021. godine u 12,00 časova (svečana sala)