Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

23.11.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

    

  1. Bojana Panić, broj indeksa 2017/001040 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

 „Strategija razvoja trgovinske marke“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3. dr Biljana Stankov, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 26.11.2021. godine u12,00 časova (svečana sala)