Izaberite stranicu

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

 

  1. Bojana Ilić, br. indeksa 2017/000081 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Vrste banaka i bankarskih poslova“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Branka Paunović, član
  3. dr Slobodanka Jovin, član

     Zakazana odbrana završnog rada 02.12.2021. godine u 14,00 časova (svečana sala)