Izaberite stranicu

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента:

 

  1. Бојана Илић, бр. индекса 2017/000081 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Врсте банака и банкарских послова“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Жељко Рачић, ментор
  2. др Бранка Пауновић, члан
  3. др Слободанка Јовин, члан

     Заказана одбрана завршног рада 02.12.2021. године у 14,00 часова (свечана сала)