Izaberite stranicu

 

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента:

 

 

  1. Дуња Шипка, бр. индекса 2018/002007 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Спортски клубови и спортска удружења у Новом Саду као основа развоја спортско-рекреативног туризма“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
  2. др Татјана Бошковић, члан
  3. др Стеван Томашевић, члан

 

     Заказана одбрана завршног рада 01.12.2021. године у 12,00 часова (свечана сала)