Izaberite stranicu

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

 

 

  1. Dunja Šipka, br. indeksa 2018/002007 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Sportski klubovi i sportska udruženja u Novom Sadu kao osnova razvoja sportsko-rekreativnog turizma“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Tatjana Bošković, član
  3. dr Stevan Tomašević, član

 

     Zakazana odbrana završnog rada 01.12.2021. godine u 12,00 časova (svečana sala)