Izaberite stranicu

Kolokvijum iz Menadžmenta ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu kod dr Veronike Boškov, održaće se u ponedeljak, 13.12. od 13 časova u učionici br. 14 na Limanu.

Materijal za kolokvijum, u okviru predmetne skripte, podrazumeva tematske celine 1,2,3,4 i 5.