Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

  1. Rajko Čulić, br. indeksa 2017/001013 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„EU od pridruživanja do pristupanja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3. dr Biljana Stankov, član

 

     Zakazana odbrana završnog rada 03.12.2021. godine u 12,00 časova (svečana sala)