Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

10.12.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

 

 

 

  1. Andrea Kozov, br. indeksa 2018/003022 – studijski program: Preduzetništvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

            “Održivi razvoj i eko-biznis“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Slaviša Đukanović, mentor
  2. dr Veronika Boškov, član
  3. dr Nikola Jančev, član 

 

    Zakazana odbrana završnog rada 13.12.2021. godine u 12,00 časova (svečana sala)