Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 10.12.2021.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  10.12. DO 17.12.2021. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 10.12.2021. do 17.12.2021. godine master rad:

 

 

  1. Gorana Milošević, br.indeksa 2018/200006 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije   

 

   Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića, pod nazivom:

  „Analiza kreditnih zahteva velikih preduzeća na primeru kompanije „Galens““

 

Izveštaj sačinila komisija:

 

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
  3. dr Dragana Milić, član