Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

17.12.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

 

 

  1. Milana Bodonji, br. indeksa 2018/002052 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

            “Prirodni resursi kao osnova razvoja turizma na Zlatiboru“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
  3. dr Stevan Tomašević, član

 

     Zakazana odbrana završnog rada: 21.12.2021. godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

 

  1. Zorana Milićević, br. indeksa 2018/003030 – studijski program: Preduzetništvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

            “Preduzetništvo i preduzetnički procesi u uslovima izazova savremenog poslovanja na    

             primeru firme „Nektar“, Bačka Palanka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Slaviša Đukanović, mentor
  2. dr Biljana Stankov, član
  3. dr Slobodanka Jovin, član

 

     Zakazana odbrana završnog rada: 23.12.2021. godine u 14,00 časova (svečana sala)