Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

Датум: 17.12.2021. године

 

 

 ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДОВА

 

 

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 17.12.2021. године утврђен је датум одбране рада:

 

   У периоду од 10.12. до 17.12.2021. године мастер рад je биo изложен на увид јавности.

   Није било примедаба на рад.

 

  1. Горана Милошевић, број индекса 2018/200006 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом: „Анализа кредитних захтева великих предузећа на примеру компаније „Галенс““  

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
  2. др Драгана Милић, члан
  3. др Жељко Рачић, ментор

 

 

Предложен датум одбране: 23.12.2021. године у 13,00 часова (свечана сала)