Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 17.12.2021. godine

 

 

 ZAKAZANE ODBRANE MASTER RADOVA

 

 

Na sastanaku Komisije za master radove održanom17.12.2021. godine utvrđen je datum odbrane rada:

 

   U periodu od 10.12. do 17.12.2021. godine master rad je bio izložen na uvid javnosti.

   Nije bilo primedaba na rad.

 

  1. Gorana Milošević, broj indeksa 2018/200006 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom: „Analiza kreditnih zahteva velikih preduzeća na primeru kompanije „Galens““  

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3. dr Željko Račić, mentor

 

 

Predložen datum odbrane: 23.12.2021. godine u13,00 časova (svečana sala)