Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

24.12.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

 

 

 

  1. Kristina Subotić, br. indeksa 2018/004022 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

            “Mrežne komunikacione metode i tehnologije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Predrag Ranitović, mentor
  2. dr Zoran Marošan, član
  3. dr Miloš Japundžić, član

 

     Zakazana odbrana završnog rada 27.12.2021. godine u 11,30 časova (svečana sala)