Izaberite stranicu

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Утврђен је  датум одбране завршног  рада за студента:

  1. Јована Чворић, број индекса 2020/001088 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Инвестициона дестинација Северна Македонија – истраживање атрактивности и конкурентности пословног окружења“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Биљана Станков, ментор
  2. др Дејан Ђурић, члан
  3. др Милијана Рогановић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 29.12.2021. године у 14,00 часова (свечана сала)