Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđen je  datum odbrane završnog  rada za studenta:

  1. Jovana Čvorić, broj indeksa 2020/001088 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Investiciona destinacija Severna Makedonija – istraživanje atraktivnosti i konkurentnosti poslovnog okruženja“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Biljana Stankov, mentor
  2. dr Dejan Đurić, član
  3. dr Milijana Roganović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 29.12.2021. godine u 14,00 časova (svečana sala)