Izaberite stranicu
 1. Ivana Erdevički, broj indeksa 2019/200021 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Veronike Boškov pod nazivom:

   „Mobing, uzroci i posledice na primeru kompanije „P.S. FASHION““

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Maja Vukadinović, predsednik Komisije
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3.  dr Veronika Boškov, mentor

 

 

 1. Ljubica Torlaković, broj indeksa 2019/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

   „Istraživanje inovativnosti kao faktora konkurentnosti zemalja Evropske unije“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 

 1. Stojan Janković, broj indeksa 2019/200034 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

   „Međunarodno kretanje radne snage sa osvrtom na Republiku Srbiju“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

 

 

 

                                                  Ažurirano 29.12.2021. godine