Izaberite stranicu
  1. Драгана Степанчев, број индекса С2/09М – студијски програм: Менаџмент  – рок за завршетак 30.03.2022. године

Пријавила је тему код др Марије Вуковић, под називом:

„Род и буџет: пример буџета Аутономне Покрајине Војводине“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Марија Вуковић, ментор
  2. др Дејан Живков, члан
  3. др Мирела Момчиловић, члан

 

  1. Марина Кесић, број индекса 2018/130010 – студијски програм: Банкарско и берзанско пословање – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код др Бранке Пауновић, под називом:

„Пословне банке у Републици Србији и кретање каматних стопа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Бранка Пауновић, ментор
  2. др Слободанка Јовин, члан
  3. др Дајана Ерцеговац, члан

 

 

 

                                                       Ажурирано 29.12.2021. год.