Izaberite stranicu
  1. Dragana Stepančev, broj indeksa S2/09M – studijski program: Menadžment  – rok za završetak 30.03.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Marije Vuković, pod nazivom:

„Rod i budžet: primer budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Dejan Živkov, član
  3. dr Mirela Momčilović, član

 

  1. Marina Kesić, broj indeksa 2018/130010 – studijski program: Bankarsko i berzansko poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod dr Branke Paunović, pod nazivom:

„Poslovne banke u Republici Srbiji i kretanje kamatnih stopa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Branka Paunović, mentor
  2. dr Slobodanka Jovin, član
  3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 

 

                                                       Ažurirano 29.12.2021. god.