Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 13.01.2022.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  13.01. do 20.01.2022. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 13.01.2022. do 20.01.2022. godine master rad:

 

 

  1. Emilija Mihajlović, broj indeksa 2019/200003 – studijski program: Međunarodno  poslovanje  i finansije

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

                  „Hedžiranje srpskog berzanskog indeksa sa četiri fjučersa plemenitih metala“

                 Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3. dr Dejan Živkov, mentor