Izaberite stranicu

Висока пословна школа
струковних студија
Нови Сад
Датум: 21.01.2022. године

ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДОВА

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 21.01.2022. године утврђен је датум одбране рада

У периоду од 13.01. до 20.01.2022. године мастер рад je биo изложен на увид јавности.
Није било примедаба на рад.

1. Емилија Михајловић, број индекса 2019/200003 – студијски програм: Међународно
пословање и финансије, пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом: „Хеџирање српског берзанског индекса са четири фјучерса племенитих метала“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
2. др Драгана Милић, члан
3. др Дејан Живков, ментор

Предложен датум одбране 25.01.2022 .године у 14,00 часова (свечана сала)