Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 03.02.2022. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

 

 

 

Na sastanku Komisije za specijalističke studije održanom  03.02.2022.godine utvrđen je datum odbrane rada

 

 

  1. Dragana Stepančev, broj indeksa S2/09M – studijski program – Menadžment

Prijavila je temu kod dr Marije Vuković, pod nazivom:

„Rod i budžet: primer budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Dejan Živkov , član
  3. dr Mirela Momčilović, član

 

Predložen datum odbrane  04.02.2022.godine u 15,00 časova ( svečana sala)