Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

09.02.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

Utvrđen je  datum odbrane završnog  rada za studenta:

 

 

 

  1. Ilija Nikolić, br. indeksa 2018/002033 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Turizam Jahorine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
  3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 10.02.2022. godine u 14,00 časova (svečana sala)