Izaberite stranicu

 

 1. Милан Матић, број индекса 2017/001089 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2023. године
  Пријавио је тему код ментора др Дејана Ђурићa под називом: „Стање и перспективе страних директних улагања у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Ђурић, ментор
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан

 

 1. Јована Станковић, број индекса 2017/000011 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2023. године
  Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом: „Предузетништво младих у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Бисерка Комненић, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан

 

 1. Илија Николић, број индекса 2018/002033 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавио је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом: „Туризам Јахорине“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Наташа Папић-Благојевић, члан

 

 1. Марина Павлик, број индекса 2017/001072 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Наташе Папић-Благојевић под називом: „Процеси и анализа селекције кадрова на примеру Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа Папић-Благојевић, ментор
 2. др Вероника Бошков, члан
 3. др Маја Вукадиновић, члан

 

 1. Дуња Шипка, број индекса 2018/002007 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом: „Спортски клубови и спортска удружења у Новом Саду као основа развоја спортско-рекреативног туризма“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан
 4. Јана Кисин, број индекса 2018/000065 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом: „Теоријска и практична поставка годишњег пореза на доходак грађана“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Јелена Обрадовић, члан

 

 1. Бојана Илић, број индекса 2017/000081 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом: „Врсте банака и банкарских послова“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Бранка Пауновић, члан

 

 1. Тијана Красић, број индекса 2018/002032 – студијски програм: Туризам и хотелијерсво – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Ане Јовичић-Вуковић под називом: „Туристички значај Копаоника“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ана Јовичић-Вуковић, ментор
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3. др Наташа Папић-Благојевић, члан

 

 

 1. Александра Јовановић, број индекса 2018/002002 – студијски програм: Туризам и хотелијерсво – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом: „Утицај тениса на развој спортског туризма“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Наташа Папић-Благојевић, члан

 

 

 1. Емилија Брека, број индекса 2018/001011 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом: „Трговина у доба дигиталне економије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Предраг Ранитовић, члан

 

 

 

 1. Александар Оџин, број индекса 2018/001037 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом: „Анализа институционалне структуре Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Саша Ралетић-Јотановић, члан

 

 1. Оливера Пап, бр. индекса 2018/001005 – студијски програм Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом: „Истраживање кретања страних директних инвестиција у Републици Хрватској и Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Дајана Ерцеговац, члан

 

 1. Николина Васић, бр. индекса 2018/001041 – студијски програм Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом „Настанак и развој електронске трговине“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан

 

 1. Александра Пармаковић, бр. индекса 2017/002018 – студијски програм Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом „Спортско-рекреативни туризам у Сокобањи“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Вероника Бошков, члан

 

 1. Радош Лекић, бр. индекса 2017/002059 – студијски програм Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавио је тему код ментора др Татјане Бошковић под називом „Систем франшизинга хотелског ланца „Hilton““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Татјана Бошковић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 1. Јелена Јовановић, бр. индекса 2018/000011 – студијски програм Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом „Анализа структуре банкарског сектора Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Марија Вуковић, члан

 

 1. Александра Кривошија, бр. индекса 2018/001028 – студијски програм Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом „Примењени трговински менаџмент на примеру предузећа „Златиборац““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Саша Ралетић-Јотановић, члан
 3. др Дајана Ерцеговац, члан

 

 1. Лука Кузман, бр. индекса 2017/000098 – студијски програм Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавио је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом „Титула „Европски град спорта“ – значај и улога за развој туризма града домаћина“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Бранка Пауновић, члан

 

 1. Марковић Александра, бр. индекса 2018/000012 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова.

Назив теме: „Криптовалуте – појам и практична употреба“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Сања Влаовић Беговић, члан
 3. др Сања Лончар, члан

 

 1. Калопер Милан, бр. индекса 2018/002008 – студијски програм Туризам и хотелијерство

Пријавио је тему код ментора др Татјане Бошковић.

Назив теме: „Стање и перспективе развоја руралног туризма у општини Нови Кнежевац“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Татјана Бошковић, ментор
 2. др Бранка Максимовић, члан
 3. др Бојана Ковачевић Берлековић, члан

 

 1. Грмуша Милана, бр. индекса 2017/003008 – студијски програм Предузетништво

Пријавила је тему код ментора др Дејана Ђурића.

Назив теме: „Предузетништво у савременим условима пословања са посебним освртом на женско предузетништво“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дејан Ђурић, ментор
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Бранка Максимовић, члан

 

 1. Рађеновић Милица, бр. индекса 2017/002041 – студијски програм Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић.

Назив теме: „Туристичка понуда општине Бачка Паланка“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Дајана Ерцеговац, члан

 

 1. Кнежевић Стефан, бр. индекса 2017/000059 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавио је тему код ментора др Жељка Рачића.

Назив теме: „Анализа кретање основних пословних показатеља банкарског сектора Републике Србије са освртом на „Erste bank““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Сања Влаовић-Беговић, члан

 

 1. Бобош Катарина, бр. индекса 2017/002035 – студијски програм Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић.

Назив теме: „Коњички спортови као значајан сегмент понуде у смештајно-угоститељским капацитетима у Војводини“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3. др Сања Лончар, члан

 

Ажурирано 28.02.2022. год.