Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 03.03.2022. године утврђени су датуми одбрана радова.

 

  1. Теодора Лазић, број индекса 2019/200019 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:                         „Анализа финансијских извештаја на примеру компаније јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
  2. др Стеван Томашевић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

Предложен датум одбране 03.03.2022. године у 13,00 часова (свечана сала)  

 

 

  1. Јелена Кнежевић, број индекса 2017/200004 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:                         „Прављење мултиваријантног портфолија са циљевима минималне варијансе оптималног приноса“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
  2. др Мирела Момчиловић, члан
  3. др Дејан Живков, ментор

 

Предложен датум одбране 03.03.2022. године у 15,00 часова (свечана сала)