Izaberite stranicu

Na sastanku Komisije za master radove održanom 03.03.2022. godine utvrđeni su datumi odbrana radova.

 

  1. Teodora Lazić, broj indeksa 2019/200019 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:                         „Analiza finansijskih izveštaja na primeru kompanije javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Sanja Vlaović-Begović, predsednik Komisije
  2. dr Stevan Tomašević, član
  3. dr Slaviša Đukanović, mentor

 

Predložen datum odbrane 03.03.2022. godine u 13,00 časova (svečana sala)  

 

 

  1. Jelena Knežević, broj indeksa 2017/200004 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:                         „Pravljenje multivarijantnog portfolija sa ciljevima minimalne varijanse optimalnog prinosa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Nataša Papić-Blagojević, predsednik Komisije
  2. dr Mirela Momčilović, član
  3. dr Dejan Živkov, mentor

 

Predložen datum odbrane 03.03.2022. godine u 15,00 časova (svečana sala)