Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

16.03.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

 

 

 

  1. Stefan Knežević, br. indeksa 2017/000059 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza kretanje osnovnih poslovnih pokazatelja bankarskog sektora Republike Srbije sa osvrtom na „Erste bank““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Slobodanka Jovin, član
  3. dr Sanja Vlaović-Begović, član 

 

    Zakazana odbrana završnog rada 18.03.2022. godine u 12,00 časova (svečana sala)